Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Door specialisatie zorgen wij ervoor dat wij u uitstekend van dienst kunnen zijn.
U kunt bij ons terecht voor zaken op het gebied van:

Strafrecht

Bestuursrecht

Vreemdelingenrecht

Personen- en familierecht

Turks recht

Arbeidsrecht

Strafrecht

Özdemir Advocaten heeft jarenlange expertise op alle gebieden van het strafrecht (zowel particulieren als rechtspersonen). Met trots kunnen wij stellen dat in een hoog percentage de door ons behandelde strafzaken vrijspraak, sepot dan wel ontslag van alle rechtsvervolging volgt. U kunt zich met een dagvaarding (voor de politierechter, meervoudige kamer, kinderrechter of een TOM-zitting) tot ons wenden, maar ook indien het politieonderzoek nog gaande is. Onze strafrechtspecialisten kunnen u van dienst zijn in ieder stadium van een strafrechtelijk onderzoek. Bij dringende situaties kunt u zich ook buiten kantoortijden wenden tot onze strafrechtspecialisten.

Özdemir Advocaten behandelt onder andere de volgende strafzaken:

- Internationaal strafrecht
- Geweldsmisdrijven (moord, doodslag en mishandeling)
- Fiscale fraude
- Opiumwet (ook ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel)
- Wet Wapens en Munitie
- Diefstal
- Klaagschriften (o.a. rijbewijs)
- Bezwaarschriften (o.a. DNA)

Schroom niet om gratis en vrijblijvend contact met onze strafrechtspecialisten op te nemen bij een dagvaarding, dan wel indien er een politieonderzoek gaande is. In de meeste gevallen kunnen wij u bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, waarbij u op basis van uw inkomen een eigen bijdrage betaalt afhankelijk van uw inkomen (www.rvr.org). Indien u gedetineerd bent, is de rechtsbijstand geheel kosteloos.

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze strafrechtspecialisten.

Bel direct 070-388 20 00

Bestuursrecht

De advocaten van Özdemir Advocaten kunnen u bijstaan in bestuursrechtelijke procedures (zowel particulieren als rechtspersonen). Wij kunnen u bijstaan bij uw bezwaar- en beroepsprocedures. In geval van een spoedeisend belang (waarbij er een snelle oplossing bereikt dient te worden) kunnen wij een voorlopige voorziening voor u aanvragen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als uw uitkering is stopgezet en u geen inkomen meer heeft.

Özdemir Advocaten behandelt onder andere de volgende bestuursrechtszaken:

- Procedures tegen de gemeente;
- Procedures tegen UWV en SVB;
- Dwangsommen;
- Bestemmingsplannen;
- Exploitatieplannen;
- Vergunningen en ontheffingen;

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze bestuursrechtspecialisten.

Bel direct 070-388 20 00

Vreemdelingenrecht

Personen die voor een korte of langere periode in Nederland wensen te verblijven, hebben te maken met een veelheid aan regels en langdurige procedures. Vaak is het onbekend zijn met de door de Nederlandse overheid gestelde regels een belemmering om uiteindelijk een verblijfsvergunning te verkrijgen. Onze dienstverlening op dit gebied is erop gericht personen bij te staan bij het verkrijgen van visa, verblijfsvergunningen en bij naturalisaties. Ook hoort daarbij het verstrekken van adviezen en het zonodig voeren van procedures bij afwijzing van de aanvragen. Ook adviseren wij instellingen, ondernemers, sportverenigingen die graag willen bemiddelen in de verkrijging van visa dan wel verblijfsvergunningen voor deelnemers aan seminars, artiesten, beoogde werknemers en sporters.

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze vreemdelingrechtspecialisten.

Bel direct 070-388 20 00

Personen- en familierecht

De specialisten van Özdemir Advocaten kunnen u adviseren en/of rechtsbijstand verlenen afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. De advocaat bekijkt per zaak in overleg met u hoe de zaak zal worden aangepakt. Indien mogelijk wordt er een oplossing zonder een procedure gerealiseerd. Bij een eventuele procedure streven wij naar een korte procedure waarbij persoonlijke aandacht hierbij voorop staat.

Ook voor andere problemen op het gebied van personen- en familierecht kunt u terecht. Zo zijn wij graag bereid u bij te staan of te adviseren over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

- Echtscheiding
- Ondertoezichtstelling en ouderlijk gezag
- Uithuisplaatsing
- Omgangsregelingen
- Gezag over minderjarige kinderen
- Alimentatie
- Naamrecht
- Afstamming (bijvoorbeeld ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap)
- Adoptie
- Straat- en contactverbod

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze familierechtspecialisten.

Bel direct 070-388 20 00

Turks recht

Özdemir Advocaten heeft ruime ervaring (zowel voor particulieren als ondernemers) in het Turks recht waarmee zij zich al jarenlang onderscheidt van andere advocatenkantoren in Nederland. Onze Turkse praktijk richt zich zowel op het adviseren als op het procederen in Turkije. Özdemir Advocaten beschikt over een breed netwerk van makelaars, taxateurs, (belasting)deskundigen en advocatenkantoren in Turkije. Uw zaak kan worden behandeld vanuit Nederland zonder dat u daarvoor hoeft af te reizen naar Turkije.

Bij onder andere de volgende rechtsgebieden kunt u terecht bij Özdemir Advocaten:

Personen- en familierecht in Turkije
Wij kunnen u bijstaan bij uw juridische procedure in Turkije op nagenoeg alle vlakken van het personen- en familierecht. U kunt hierbij denken aan echtscheidingen (alsmede verdeling van het vermogen), alimentatie, erkenning en omgangsregelingen.

Tevens staat Özdemir Advocaten haar cliënten bij in zaken waarbij de Nederlandse echtscheidingsbeschikking in Turkije dient te worden erkend. Hierbij zorgt Özdemir Advocaten dat alle benodigde stukken (beëdigen, vertalen en legaliseren) gereed worden gemaakt. U hoeft hiervoor niet zelf af te reizen naar Turkije!

Strafrecht in Turkije
Özdemir Advocaten kan u met haar jarenlange ervaring ook bijstaan bij al uw strafzaken in Turkije (overtredingen en misdrijven). Bij een eventuele detentie in Turkije zal één van onze gespecialiseerde advocaten u in Turkije bezoeken.

Civiele procedures in Turkije
Ook bij eventuele civiele procedures in Turkije kunt u zich wenden tot Özdemir Advocaten. U kunt hierbij denken aan incasso- en beslagzaken. Wij kunnen u hierbij adviseren, maar ook bijstaan bij een eventuele procedure.

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze internationaalrechtelijke specialisten.

Bel direct 070-388 20 00

Arbeidsrecht

Het is van belang om bij een dreigend ontslag, maar ook indien u al problemen ervaart op uw werk, spoedig contact op te nemen met een advocaat. De arbeidsrechtspecialisten van Özdemir Advocaten in Den Haag staan u bij in alle facetten van het arbeidsrecht, zowel voor werknemers als werkgevers. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. In veel gevallen is het belangrijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat wordt ingeschakeld om een eventueel ontslag te voorkomen. Niet alleen kunt u zo wellicht uw baan behouden, maar zal u ook een (vaak) langdurige procedure worden bespaard.

In geval van een spoedeisend belang (waarbij er een snelle oplossing bereikt dient te worden) kunnen wij een kort geding voor u aanvragen bij de rechtbank, bijvoorbeeld ingeval u geen loon meer ontvangt.

Özdemir Advocaten kan u (zowel werknemers als werkgevers) bijstaan bij onder andere:

- ontslagprocedures
- loonvorderingsprocedures
- re-organisaties
- opstellen van arbeidsovereenkomsten

Mocht u vragen hebben kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Bel direct 070-388 20 00
Bel direct voor een afspraak !