Filosofie & Werkwijze

Onze filosofie

Özdemir Advocaten hecht veel waarde aan het principe dat juridische bijstand voor allen toegankelijk moet zijn. Door de hoge kosten verbonden aan rechtsbijstand is dit principe helaas niet vanzelfsprekend. In dit licht werken wij niet alleen met toewijding voor middelgrote bedrijven, doch evenzeer voor rechtszoekenden op toevoegingsbasis.
Onze inspanningen zijn gericht op de hulpvraag van onze cliënten. Ons team streeft voor hen met toewijding naar kwalitatief hoogwaardige en professionele resultaten. Gerechtelijke procedures zijn hierbij een middel om een uitgestippeld doel te behalen, nooit het doel op zich. Özdemir Advocaten treedt, zo nodig op internationale schaal, bemiddelend op met het oog op bereiken van overeenstemming. Ook neemt Özdemir Advocaten doordacht initiatief als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen om u een handreiking te bieden in de situatie waarvoor u zich gesteld kunt zien.

Onze werkwijze

Özdemir Advocaten tracht aan de hand van een telefonisch gesprek te beoordelen of u inderdaad een advocaat nodig hebt. Indien en voorzover u een advocaat nodig hebt, worden in dat gesprek nadere afspraken met u gemaakt. Uw probleem kan immers ook op het terrein van een andere dienstverlener liggen. U bent uiteraard in dat geval geen kosten verschuldigd aan Özdemir Advocaten. Mocht het echter nodig zijn dat uw zaak door een advocaat nader wordt beoordeeld, dan kan een afspraak worden gemaakt met een van de advocaten van ons kantoor. Tijdens dit gesprek worden met u de haalbaarheid en de kosten van uw zaak besproken. In beginsel is het eerste gesprek van circa een half uur kosteloos. Het kan overigens ook voorkomen dat in spoedeisende zaken direct een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek te hebben met een van de advocaten van Özdemir Advocaten. In dat geval kunt zich direct bij Özdemir Advocaten melden. We zullen proberen om u direct van dienst te zijn. U hoeft uiteraard voor spoedeisende zaken geen afspraak te maken. U kunt zich in dat geval direct bij ons kantoor melden.
Bel direct voor een afspraak !